Pomáháme s bydlením především romským rodinám a matkám samoživitelkám. Jestli se dá někde hovořit o totální diskriminaci Romů, tak je to právě v bytové oblasti.

Spolupracujeme s majiteli bytů, ochotnými pronajmout svou nemovitost lidem, kteří nemají šanci na běžném trhu s bydlením získat férový nájem. Nepožadujeme snížené nájemné, vždy ctíme ceny v místě a čase obvyklé.
Jsme víc, než jen realitka - poskytujeme garance snížení rizika při pronajímání bytů, zejména obavy z neplacení nájemného, znehodnocení bytu nebo nedodržování domovního řádu.

  • Garance finanční - nájemníci v bytech ve vlastnictví soukromých majitelů budou mít dostatečné zdroje na úhradu plateb spojených s užíváním bytu (dávky státní sociální pomoci). Možnost transferu dávek přímo k pronajímatelům, institut "náhradního příjemce".
  • Garance v oblasti sociální práce a sociálních služeb - zvýšování kompetencí nájemníků, např. finanční gramotnost, oddlužování apod. Podpora při řešení sociálních či sociálně-právních problémů.

Nájemní smlouvy se uzavírají minimálně na jeden rok s možností prodloužení. Nájemník po podpisu nájemní smlouvy uzavírá roční Smlouvu o vstupu do projektu Férové bydlení. Tato smlouva ho zavazuje k pravidelné spolupráci s komunitními a sociálními pracovníky R-Mostů z.s.