Boj. Proti předsudkům ohledně bydlení.

31.05.2019

Projekt Férové bydlení se snaží pomoci lidem, kteří mají objektivně snížený přístup na volný trh s bydlením. Zejména kvůli etnické předpojatosti, ale také matkám samoživitelkám a lidem ve složité socioekonomické situaci.

Hlavním cílem projektu je zprostředkovat těmto lidem férové a důstojné bydlení, které je nutnou základnou, bez níž nelze efektivně řešit všechny ostatní sociální problémy. Od roku 2017 se podařilo získat bydlení pro 65 klientů v bytech soukromých vlastníků.

Důležitou součástí projektu je vyhledávat majitele nemovitostí, kteří jsou ochotni dát férovému bydlení šanci. Za klasický tržní nájem mohou pronajmout svůj byt znevýhodněné rodině.

"Vstupujeme na trh s byty, komunikujeme s majiteli, poskytujeme oběma stranám mediační službu a zároveň se snažíme dávat klientům v bytech co největší svobodu a spolu s tím i zodpovědnost. Snažíme se, aby si každý klient po čase byl schopen udržet bydlení sám. Samozřejmě jsme ale připraveni pomoci, kdyby se cokoli stalo," říká o fungování projektu Jakub Čihák, ředitel organizace R-Mosty, pod kterou Férové bydlení spadá.

Deník metro, 24.května 2019, str. 19