Ethnic Friendly Housing

Nabídka pro majitele nemovitostí, kteří nechtějí diskriminovat.

Facebooková stránka Ethnic Friendly Housing Mosty
Šance na férové bydlení realizuje nezisková organizace R-Mosty, která už od roku 1992 poskytuje profesionální pomoc lidem ohroženým sociálním vyloučením v ČR.ČTĚTE VÍCE O PROJEKTU
Tisková zpráva, 21. prosince 2016

Férové bydlení: Nový koncept, který pomáhá lidem pomáhat, získal ocenění Roma Spirit 2016

Spolek R-Mosty převzal v sobotu 10. prosince 2016 ocenění Roma Spirit v kategorii nevládních organizací. Porota jej vybrala s ohledem na dlouhodobou práci na poli sociální prevence a na realizaci programů reagujících na aktuální potřeby romské menšiny. Konkrétně pak ocenila nový projekt Férové bydlení.

Již 6. ročník cen Roma Spirit v ČR vyvrcholil 10. prosince, tedy na Mezinárodní den lidských práv, slavnostním večerem a vyhlášením oceněných projektů a jednotlivců. Akce se již tradičně konala v prostorách Pražské křižovatky za účasti všech nominovaných projektů a významných představitelů společenského, kulturního a politického života. Ceny byly uděleny v pěti kategoriích. Kromě R-Mostů porota ocenila Evangelickou akademii (Vyšší odbornou školu sociální práce a střední odbornou školu), profesora Ctibora Nečase nebo novináře Richarda Samka, v kategorii romské kultury pak hudebnici Olgu Fečovou.

Do užšího výběru postupujících finalistů se projekt Férové bydlení dostal díky své inovativnosti, porota jej označila rovněž za jedinečný a v pozitivním slova smyslu i riskantní. Projekt oslovuje soukromé majitele nemovitostí, kteří jsou ochotni za standardních podmínek pronajmout svůj byt lidem ohroženým sociálním vyloučením, zejména lidem v akutní bytové nouzi, romským rodinám nebo matkám samoživitelkám. Vychází přitom z přesvědčení, že dostupné a kvalitní bydlení je základním předpokladem prevence sociálního vyloučení. Teprve pokud rodiny a jednotlivci bydlí, mohou řešit další problémy, jako je například zadlužení, nezaměstnanost, nízká kvalifikace nebo vzdělání dětí. Bydlení ve standardních nájemních bytech rovněž pomáhá zabraňovat vzniku vyloučených lokalit, ve kterých se patologické jevy koncentrují a přenášejí z generace na generaci.

Organizace R-Mosty v rámci projektu nabízí sociální asistenci a podporu spolu s právním servisem. Majitelům garantuje férové nájemné odpovídající tržní hodnotě, dohled nad plněním závazků plynoucích z nájemní smlouvy a v případě nedodržení podmínek zpětné umístění nájemníků v azylovém domě nebo jiném náhradním ubytování. Od začátku projektu v dubnu tohoto roku se do nájemních bytů podařilo umístit 8 rodin. Těm R-Mosty mohou díky projektu pomoci i se zajištěním financí na zaplacení kauce a prvního nájemného. Průběžně se ozývají i další majitelé bytů, kteří mají zájem o spolupráci. Jak potvrzuje Pavlína Radlová, vedoucí Azylového domu v Mladé Boleslavi, je ale přesah projektu širší. I díky němu v současné době odchází většina klientek mladoboleslavského azylového domu do standardního bydlení, nikoliv na jiné azylové domy nebo ubytovny.

Adam Pospíšil, manažer projektu, k ocenění dodává: „Ceny Roma Spirit si velmi vážíme, gratulujeme i ostatním oceněným a nominovaným. Ocenění nás těší hlavně proto, že nám myšlenku Férového bydlení pomůže rozšířit mezi další majitele bytů a nemovitostí. Myslíme, že hlavním důvodem, proč byl projekt oceněn, je fakt, že z něj těží všechny strany. Nejen, že pomůže lidem v akutní bytové nouzi, ale prospěch z něj mají i samotní majitelé bytů, potažmo celá společnost. Nežádáme charitu, ale pomáháme lidem pomáhat způsobem, který je finančně ani jinak nezatíží. Přidanou hodnotou je pro mnoho majitelů právě sociální služba a právní servis, které jsou nedílnou součástí projektu. Chtěl bych touto cestou rovněž poděkovat všem majitelům, kteří do toho s námi šli hned od samých počátků. Díky nim teď máme na co navázat, na příkladech nejlepší praxe z našeho projektu pak mohou stavět i další organizace.“

………………………………………………………………………………………………….

19. 8. 2016

Brno se bude inspirovat projektem Férové bydlení

Koncem července jsme s kolegyněmi z Odboru sociální péče magistrátu města Brna navštívili organizaci R-Mosty v Praze. Její nový projekt s názvem Férové bydlení je mezi odborníky v oboru velmi oceňovaný, podobně jako další sociální programy, které realizuje. Setkání se uskutečnilo v rámci příprav projektu takzvané sociální nájemní agentury. Ta by měla fungovat jako realitní kancelář orientovaná na domácnosti v bytové nouzi, jejichž členové bývají vnímáni jako rizikoví. Náš tým se přijel inspirovat zejména modelem vyhledávání majitelů bytů, kteří jsou ochotni nabídnout sociálně slabším a často diskriminovaným rodinám nájemní smlouvu za standardních a férových podmínek. Zajímaly nás i jednotlivé detaily a praktické zkušenosti s vyjednáváním s majiteli, sociální prací s nájemníky, nastavením nájemních smluv, veřejnou propagací a podobně.

Několikahodinová diskuse byla velmi užitečná a inspirativní. Díky otevřenosti a fundovanosti zaměstnanců R-Mostů jsme korigovali některé naše představy a posunuli se k realističtějšímu nastavení programu v Brně. Projekt Férové bydlení, realizovaný R-Mosty, je pro nás vzorem, a to jak férovostí vůči nájemníkům i majitelům, tak vysokou profesionalitou a zaměřením na detaily praxe. S organizací budeme průběžně spolupracovat – ideálně bychom se do kampaně rádi zapojili a pomohli tak ukázat, že pronajímat standardní byty sociálně slabším nájemníkům nebo romským rodinám nemusí být pro majitele bytů rizikové. Zejména pokud se spojí se spolehlivou zprostředkující organizací.
 
Vít Lesák
Konzultant pro sociální bydlení a inovativní projekty
Centrum sociálních služeb Brno

………………………………………………………………………………………………….

Ethnic Friendly Housing: Férové bydlení
Tisková zpráva, 21. 4. 2016

R-Mosty hledají férové majitele nemovitostí

Organizace R-Mosty spustila k 21. dubnu nový projekt zaměřený na férové bydlení. Jeho cílem je zajistit lidem ohroženým chudobou, sociálním vyloučením a diskriminací přístup ke standardnímu bydlení na volném trhu s byty. Oslovuje k tomu širokou veřejnost – majitele nemovitostí, kteří v pronajímání bytů vidí i způsob, jak podpořit lidi ve snaze o zlepšení vlastního života.

S velkou nadějí očekáváme přijetí zákona o sociálním bydlení, který by měl rozšířit nabídku dostupných bytů. Myslíme si ale, že i soukromý trh s nemovitostmi nabízí prostor pro spolupráci mezi majiteli a lidmi v obtížných situacích. Chceme poskytnout pronajímatelům šanci, jak přispět k lepšímu soužití, odstraňování diskriminace a kultivaci naší společnosti,“ vysvětluje důvody, které organizaci R-Mosty vedly k realizaci projektu, jeho manažer Adam Pospíšil.

Řada zkušeností a analýz potvrzuje, že je to právě dostupné standardní bydlení navázané v případě potřeby na profesionální sociální služby – nikoliv koncentrované ubytovny, které je hlavním předpokladem lepšího společenského soužití. Projekt Ethnic Friendly Housing se proto zaměřuje na majitele a majitelky domů a bytů, kteří jsou ochotni za běžných podmínek pronajmout své nemovitosti romským rodinám, matkám samoživitelkám a dalším lidem ohroženým ztrátou bydlení. Organizace R-Mosty na oplátku poskytne garanci ve formě podpůrných služeb pronajímatelům i klientům, včetně právního servisu. Garantuje i oboustranně férové nájemné, které odpovídá běžné ceně v daném místě a čase.

Nabídky majitelů budou využívány zejména klienty R-Mostů, jimž kvalitní bydlení otevře nové možnosti plnohodnotného začlenění do společnosti. Sociální pracovníci jim pomohou s vyřízením všech administrativních náležitostí. S rodinami budou nadále spolupracovat, zajišťovat potřebnou podporu a asistovat při dodržování podmínek vyplývajících z nájemní smlouvy. Projekt je zaměřen na Prahu a Středočeský kraj, do budoucna by se měl rozšířit na celé uzemí České republiky.

Pavlína Radlová, vedoucí Azylového domu R-Mosty, dodává, že model spolupráce majitelů bytů a služeb, poskytujících kvalifikovanou sociální práci, již funguje: „Do azylového domu jsme přijali paní se dvěma dětmi, která musela opustit domov z důvodu domácího násilí. Dlouhou dobu jsme pro ni nemohli najít bydlení. Naštěstí se našim pracovníkům podařilo oslovit správce bytového domu v rezidenční čtvrti na okraji Prahy, který nespatřoval v jejím romském původu problém. Klientce jsme pomohli se zajištěním financí a stěhováním. Po několika měsících stále panuje spokojenost na obou stranách. Majitel oceňuje, že díky R-Mostům mohl získat spolehlivou nájemnici. Klientka zase to, že sama by pravděpodobně v tak krátkém čase stěží nalezla bydlení v odpovídajícím standardu.“

Více příběhů úspěšných žadatelů o bydlení a zkušeností pronajímatelů bude postupně zveřejňováno na webu projektu: ferovebydleni.cz.

Podporují nás:

Obrázek1

Kontakty pro média:
Manažer projektu: Adam Pospíšil, 725 345 594, adam@r-mosty.cz
Vedoucí Azylového domu: Pavlína Radlová, 725 319 948, pavlina@r-mosty.cz
PR a média: Eva Nováková, 775 666 988, media@ferovebydleni.cz

O organizaci R-Mosty (www.r-mosty.cz)
Projekt Ethnic Friendly Housing – šance na férové bydlení realizuje nezisková organizace R-Mosty, která už od roku 1992 poskytuje profesionální pomoc lidem ohroženým sociálním vyloučením v ČR. V současnosti provozuje tři registrované sociální služby – azylový dům pro matky s dětmi, sociálně-právní poradnu a nízkoprahový klub pro děti a mládež. Dále nabízí akreditované vzdělávací programy pro pedagogy. Jako neziskovka se snaží nebýt stoprocentně závislá jen na darech a dotacích, a proto je aktivní také na poli sociálního podnikání.

Pokud byste nás chtěli podpořit zveřejněním informací o naší kampani na Vašich stránkách, zde si můžete stáhnout bannery ve formátu gif.