Majitelé bytů

Za tým pracovníků Férového bydlení bychom vám chtěli poděkovat za váš zájem a případné navázání spolupráce s naším projektem. Velmi si tohoto zájmu i vaší důvěry vážíme.

Nájemní vztahy přináší v obecné rovině řadu rizik, které je někdy obtížné předvídat. Chceme k vám být féroví, a proto nemůžeme slíbit to, co není ani v jakémkoliv jiném nájemním vztahu reálné. Tedy že se neobjeví rizika, která můžete třeba již ze svých předchozích zkušeností pronajímatele znát.
Zájemci o pronájem jsou vázání smlouvou, která je zavazuje k součinnosti s organizací R-Mosty z.s. i s majitelem nemovitostí.
Ctíme ceny v místě a čase obvyklé. Po majitelích nepožadujeme, aby pro klienty projektu uměle snižovali nájemné. V souladu s platnými zákony můžeme zajistit zažádání o takzvaný institut zvláštního příjemce, který umožňuje zasílání plateb nájemného od zaměstnavatele nebo z Úřadu práce přímo na váš účet.
Nepříjemným situacím se snažíme předejít nebo jejich dopady zmírnit a nabízíme v rámci našeho projektu nejen vám, ale i vašim nájemníkům řadu služeb.

Před tím než uzavřete nájemní smlouvu:

 • domluvíme se na způsobu vzájemné spolupráce i podmínkách bydlení
 • provedeme prohlídku bytu s klienty
 • zajistíme dlouhodobý pronájem
 • prověříme solventnost zájemců o bydlení
 • poskytneme asistenci při uzavření nájemní smlouvy

Po uzavření nájemní smlouvy:

 • zařídíme přepis energií
 • upomínáme nájemníka při pozdní platbě
 • kontrolujeme stav bytu čtyřikrát ročně
 • komunikujeme s nájemníkem minimálně jednou za měsíc
 • zajistíme drobné opravy v bytě
 • zajistíme právní a mediační asistenci
 • pomůžeme při řešení sporů se sousedy
 • přispějeme k vrácení bytu v původním stavu
 • při odchodu nájemníka doporučíme nového

Problémové situace v našem projektu zpravidla nenastávají, ale chceme být féroví i v takových scénářích.

Kontakt

Mgr. Markéta Henzlová
marketah@r-mosty.cz

Co nemůžeme nabídnout

 • zastupování v občansko-právních sporech u soudu
 • vystěhování nájemníka proti jeho vůli (poskytneme ale majiteli právní poradenství)
 • kontrolu plateb nájemného nad rámec nám sdělených informací
 • opravy v bytě, které jsou nad rámec zákonných povinností nájemníka
 • sdělování citlivých osobních údajů nebo jiných důvěrných informací o nájemnících, pokud k tomu nebudeme mít jejich souhlas
 • zajištění případného dluhu účastníka vůči pronajímateli bytu
 • jistotu, ručení, záruku nebo zástavu za závazky vzniklé na základě Nájemní smlouvy