Tisková zpráva: Majitelka, která pronajala byt sedmičlenné romské rodině: „Férové bydlení vše vyřeší za mě.“

04.02.2018

Třetím a posledním videem dnes pokračujeme v kampani, jejíž cílem je představit zkušenost majitelů bytů, kteří se rozhodli nediskriminovat a pronajmout svou nemovitost romským nájemníkům. Po majitelích a majitelkách, díky nimž bydlí mladá romská rodina nebo matka samoživitelka se dvěma dětmi, dnes představujeme majitelku, která pronajala byt početné romské rodině.

"Paní Šachová pronajala byt sedmičlenné romské rodině," dozvídáme se v úvodu videa. Následují typické anonymní komentáře, se kterými se Romové při hledání bytu běžně setkávají. Ty paní Šachová v závěru vyvrací, přičemž na rozdíl od jejich autorů uvádí své plné jméno a u komentáře vidíme i její fotografii: "Zatím jsem s nájemníky problém neměla. A kdyby ano, Férové bydlení to s nimi vyřeší za mě."

V podobném duchu se nesou i dříve zveřejněná videa. Ta pomocí výpovědí skutečných majitelů bytů vyvracejí stereotypy, které brání Romům v začlenění do běžného trhu s nájemním bydlením. "Jako sociální pracovníci vnímáme bydlení jako nejpalčivější problém, se kterým se naši klienti potýkají. V situaci neexistujícího zákona o sociálním bydlení jsme se rozhodli jít cestou oslovování soukromých majitelů a majitelek. Začali jsme před třemi lety, dnes již můžeme představit několik příkladů nejlepší praxe a fungujících nájemních vztahů," říká Adam Pospíšil, manažer projektu Férové bydlení.

Férové bydlení propojuje majitele bytů s lidmi, kteří hledají bydlení, a na běžném trhu nejsou z různých důvodů úspěšní. Jde o romské rodiny, matky samoživitelky nebo lidi se zkušeností s bezdomovectvím. Byty jsou pronajímány za standardních podmínek a za běžné komerční nájemné. Majitelům Férové bydlení poskytuje služby ve formě právního servisu, komunikace s nájemníky nebo mediace problémů, nájemníky pak provází nájemním vztahem tak, aby byly dodržovány podmínky smlouvy, pomáhá jim s vyřízením běžných záležitostí nebo získáním finančních prostředků na kauci a první nájemné a podporuje je v začlenění do místní komunity. Pracovníkům se dosud podařilo nalézt bydlení pro 16 rodin. Celkem se tak z nového domova může těšit 22 dospělých a 47 dětí.

"I díky již zapojeným majitelům a majitelkám vnímáme, že nejsilnější stránkou projektu je to, že z něj mají prospěch všechny zapojené strany - majitelé, nájemníci a potažmo i společnost. Pro majitele je často těžké najít spolehlivé nájemníky, naši službu proto vítají. Nejen, že mají zajištěnu pravidelnou platbu nájemného, ale většina z nich je ráda, že se mohou podílet na prospěšném projektu," vysvětluje Adam Pospíšil.

Projekt Férové bydlení se za dobu svého trvání stal příkladem nejlepší praxe. Metody práce i dosažené výsledky se stávají inspirací pro další subjekty, které hledají cesty v situaci neexistujícího zákona o sociálním bydlení. Pracovníci organizace R-Mosty, která projekt realizuje, poskytli řadu individuálních konzultací i prezentací na pracovních skupinách. Přizváni byli například k odborným panelům pro tvorbu koncepcí sociálního bydlení Plzeňského kraje, města Liberec nebo městské části Praha 7. Osloveni byli i organizací, která s podobným projektem začíná na Slovensku.

Paní Šachová pronajala byt sedmičlenné romské rodině

Martin Burian pronajal byt v Praze romské matce samoživitelce

Mladá romská rodina bydlí v útulném bytě v Praze

Kredity:
Scénář, režie: Jiří Rendl
Námět: Tomás Dungl
Kamera: Prokop Souček
Grafika: Tomáš Zelenka
Hudba: Radek Rondevald
Obrazová postproduce: Branislav Kleberc