Férové bydlení: Nový koncept, který pomáhá lidem pomáhat, získal ocenění Roma Spirit 2016

26.12.2016

Spolek R-Mosty převzal v sobotu 10. prosince 2016 ocenění Roma Spirit v kategorii nevládních organizací. Porota jej vybrala s ohledem na dlouhodobou práci na poli sociální prevence a na realizaci programů reagujících na aktuální potřeby romské menšiny. Konkrétně pak ocenila nový projekt Férové bydlení.


Již 6. ročník cen Roma Spirit v ČR vyvrcholil 10. prosince, tedy na Mezinárodní den lidských práv, slavnostním večerem a vyhlášením oceněných projektů a jednotlivců. Akce se již tradičně konala v prostorách Pražské křižovatky za účasti všech nominovaných projektů a významných představitelů společenského, kulturního a politického života. Ceny byly uděleny v pěti kategoriích. Kromě R-Mostů porota ocenila Evangelickou akademii (Vyšší odbornou školu sociální práce a střední odbornou školu), profesora Ctibora Nečase nebo novináře Richarda Samka, v kategorii romské kultury pak hudebnici Olgu Fečovou.

Do užšího výběru postupujících finalistů se projekt Férové bydlení dostal díky své inovativnosti, porota jej označila rovněž za jedinečný a v pozitivním slova smyslu i riskantní. Projekt oslovuje soukromé majitele nemovitostí, kteří jsou ochotni za standardních podmínek pronajmout svůj byt lidem ohroženým sociálním vyloučením, zejména lidem v akutní bytové nouzi, romským rodinám nebo matkám samoživitelkám. Vychází přitom z přesvědčení, že dostupné a kvalitní bydlení je základním předpokladem prevence sociálního vyloučení. Teprve pokud rodiny a jednotlivci bydlí, mohou řešit další problémy, jako je například zadlužení, nezaměstnanost, nízká kvalifikace nebo vzdělání dětí. Bydlení ve standardních nájemních bytech rovněž pomáhá zabraňovat vzniku vyloučených lokalit, ve kterých se patologické jevy koncentrují a přenášejí z generace na generaci.

Organizace R-Mosty v rámci projektu nabízí sociální asistenci a podporu spolu s právním servisem. Majitelům garantuje férové nájemné odpovídající tržní hodnotě, dohled nad plněním závazků plynoucích z nájemní smlouvy a v případě nedodržení podmínek zpětné umístění nájemníků v azylovém domě nebo jiném náhradním ubytování. Od začátku projektu v dubnu tohoto roku se do nájemních bytů podařilo umístit 8 rodin. Těm R-Mosty mohou díky projektu pomoci i se zajištěním financí na zaplacení kauce a prvního nájemného. Průběžně se ozývají i další majitelé bytů, kteří mají zájem o spolupráci. Jak potvrzuje Pavlína Radlová, vedoucí Azylového domu v Mladé Boleslavi, je ale přesah projektu širší. I díky němu v současné době odchází většina klientek mladoboleslavského azylového domu do standardního bydlení, nikoliv na jiné azylové domy nebo ubytovny.

Adam Pospíšil, manažer projektu, k ocenění dodává: "Ceny Roma Spirit si velmi vážíme, gratulujeme i ostatním oceněným a nominovaným. Ocenění nás těší hlavně proto, že nám myšlenku Férového bydlení pomůže rozšířit mezi další majitele bytů a nemovitostí. Myslíme, že hlavním důvodem, proč byl projekt oceněn, je fakt, že z něj těží všechny strany. Nejen, že pomůže lidem v akutní bytové nouzi, ale prospěch z něj mají i samotní majitelé bytů, potažmo celá společnost. Nežádáme charitu, ale pomáháme lidem pomáhat způsobem, který je finančně ani jinak nezatíží. Přidanou hodnotou je pro mnoho majitelů právě sociální služba a právní servis, které jsou nedílnou součástí projektu. Chtěl bych touto cestou rovněž poděkovat všem majitelům, kteří do toho s námi šli hned od samých počátků. Díky nim teď máme na co navázat, na příkladech nejlepší praxe z našeho projektu pak mohou stavět i další organizace."