Férové bydlení inspiruje

13.12.2017

Projekt Férové bydlení se za dobu svého trvání stal příkladem nejlepší praxe. Metody práce i dosažené výsledky se stávají inspirací pro další subjekty, které hledají cesty v situaci neexistujícího zákona o sociálním bydlení. 

Pracovníci organizace R-Mosty, která projekt realizuje, poskytli řadu individuálních konzultací i prezentací na pracovních skupinách. Přizváni byli například k odborným panelům pro tvorbu koncepcí sociálního bydlení Plzeňského kraje, města Liberec nebo městské části Praha 7. Osloveni byli i organizací, která s podobným projektem začíná na Slovensku.

Férové bydlení již dva roky funguje na modelu sociálně odpovědné realitní agentury, která oslovuje soukromé majitele a majitelky nemovitostí. Hledá ty z nich, kteří jsou ochotní vstoupit do spolupráce a za standardních podmínek pronajmout byt jednotlivcům nebo rodinám, potýkajícím se s diskriminací na běžném trhu s nemovitostmi. Jedná se o Romy, matky samoživitelky, cizince nebo kohokoliv, kdo se ocitnul v situaci sociálního vyloučení. R-Mosty za to majitelům nabízejí nalezení vhodných a spolehlivých nájemníků, poskytují právní a komunikační servis a další podporu v podobě garance férového nájemného a péče o nájemní vztah. Služba je směřována i k samotným rodinám, u kterých se soustředí na podporu udržení bydlení, znovuobnovení sociálních vztahů a začlenění do společnosti. Metody sociální práce tak doplňuje o postupy práce komunitní.

Projekt je realizován zejména v Praze a Středočeském kraji. Pracovníkům se podařilo nalézt bydlení pro 16 rodin. Celkem se tak z nového domova může těšit 22 dospělých a 47 dětí. Pro mnohé z nich to znamená novou šanci v životě a možnost začlenit se plnohodnotně do společnosti. Pozitivních výsledků si i díky ocenění Roma Spirit, které projekt získal před rokem, všimli kolegové z Ministerstva práce a sociálních věcí, neziskových organizací, ale i zastupitelé z měst a obcí napříč ČR. Pracovníci Férového bydlení tak letos byli přizváni na více než 12 různých konferencí, setkání pracovních skupin nebo odborných panelů, na kterých prezentovali projekt, sdíleli své zkušenosti a poskytovali cenné rady a tipy těm, kdo by chtěli s něčím podobným začít i ve svém městě nebo regionu.

"Asi nejpalčivější sociální problém v Praze 7 je dostupnost bydlení. Pro část starousedlíků je komerční bydlení příliš drahé, někteří se navíc potýkají s dalšími bariérami, jako jsou vysoké kauce nebo preference majitelů bytů. To se zdaleka netýká jen Romů, spadají sem například i samoživitelky s dětmi. Na větší byt nemají dostatek financí, zatímco majitelé menších bytů je raději pronajmou jednotlivcům než ženám s hlučnými dětmi. Praha 7 se na tuto situaci snaží reagovat aktivní bytovou politikou. Vybudovali jsme systém dostupného bydlení, který výborně funguje. Vzhledem k omezenému počtu bytů v majetku města hledáme ovšem i další způsoby řešení. Jako jedna z možností se nám jeví založení vlastní sociální realitní agentury, která vznikne v Praze 7 díky zapojení do projektu MPSV. Tyto realitní agentury již delší dobu fungují v zahraničí, rádi jsme ale využili příležitosti nechat se inspirovat projektem organizace R-Mosty, který vykazuje velmi příznivé výsledky i v našem prostředí. Nejvíce jsme si cenili prezentace metod sociální práce s rodinami, které nalezly nové bydlení, a problémů, se kterými se všechny strany při realizaci projektu mohou setkat," hodnotí spolupráci radní pro sociální oblast Městské části Praha 7, Jakob Hurrle.

Kromě měst a obcí nás navštěvují i neziskové organizace a občanská sdružení, a to i ze zahraničí. Sandra Pazman Tordová, statutární zástupkyně OZ Proti prúdu, vydavatele slovenského pouličního časopisu NotaBene, ke vzájemnému setkání uvedla: "Projekt Férové bydlení jednoduše uhodil hřebík na hlavičku. Je to výjimečný projekt, který přirozeně propojuje lidi, kteří potřebují slušné bydlení, s těmi, kdo jej nabízejí lidem, co na běžném trhu s nemovitostmi nemají šanci. Výsledkem je slušné a nesegregované bydlení, které dává lidem skutečnou šanci žít. Vzhledem k tomu, že připravujeme nový projekt zaměřený na bydlení, představuje pro nás tato aktivita organizace R-Mosty velkou inspiraci. Ceníme si možnosti sdílet zkušenosti z jejich pilotního projektu."

Nedílnou součástí projektu je i PR kampaň, jejímž cílem je poukazovat na příklady úspěšné spolupráce. Díky tomu projekt získal pozornost médií i odborné veřejnosti. Je také důležitým nástrojem pro oslovování nových majitelů a majitelek bytů. "Finální výstupy v podobě krátkých videí připravujeme na druhou polovinu prosince. V roce 2018 bude rovněž publikována veřejně přístupná metodika projektu. Ta bude sloužit jako další zdroj inspirace pro neziskové organizace nebo municipality, které se rozhodnou jít podobnou cestou," doplňuje manažer projektu, Adam Pospíšil.