Férový blog

Koncem července jsme s kolegyněmi z Odboru sociální péče magistrátu města Brna navštívili organizaci R-Mosty v Praze. Její nový projekt s názvem Férové bydlení je mezi odborníky v oboru velmi oceňovaný, podobně jako další sociální programy, které realizuje.

Organizace R-Mosty spustila k 21. dubnu nový projekt zaměřený na férové bydlení. Jeho cílem je zajistit lidem ohroženým chudobou, sociálním vyloučením a diskriminací přístup ke standardnímu bydlení na volném trhu s byty. Oslovuje k tomu širokou veřejnost - majitele nemovitostí, kteří v pronajímání bytů vidí i způsob, jak podpořit lidi ve snaze o...

Principy ubytovávání Romů a dalších osob ohrožených sociálním vyloučením jsme si vyzkoušeli již v rámci projektu Bydlení především v roce 2015. Z něj uvádíme jeden příklad dobré praxe, ve kterém byla navázána spolupráce s pronajímatelem a naší romskou klientkou.