Ethnic Friendly Housing

Nabídka pro majitele nemovitostí, kteří nechtějí diskriminovat.

Facebooková stránka Ethnic Friendly Housing Mosty
Šance na férové bydlení realizuje nezisková organizace R-Mosty, která už od roku 1992 poskytuje profesionální pomoc lidem ohroženým sociálním vyloučením v ČR.ČTĚTE VÍCE O PROJEKTU
Nabízíme asistenci při hledání spolehlivých nájemníků Vaší nemovitosti. Na rozdíl od realitních agentur pracujeme s lidmi, kteří se často stávají obětmi předsudků, a je jim tak upíráno právo na rovné zacházení na trhu s byty. Poskytujeme servis nejen při sjednávání nájemní smlouvy, ale také v průběhu jejího plnění.R-Mosty jsou renomovanou organizací s bezmála pětadvacetiletou historií. Od roku 2008 provozujeme registrované sociální služby – azylový dům pro matky s dětmi, nízkoprahový klub pro děti a mládež a sociálně-právní poradenství. Máme za sebou celou řadu doložitelných úspěchů, a proto věříme, že jsme důvěryhodným partnerem, který bude k Vašemu zapojení do projektu po celou dobu jeho trvání, případně i po jeho ukončení, přistupovat svědomitě a profesionálně.

Máme dlouhodobé zkušenosti s ubytováváním romských rodin a osob ohrožených sociálním vyloučením. Známe povahu sociálního vyloučení a s ním souvisejících fenoménů, a umíme proti nim účinně bojovat.

Spolupráce s projektem Vás nijak výrazně časově nezaměstná, veškerý právní servis související s nájemními smlouvami a složením kauce za Vás vyřešíme, stejně jako jakákoliv běžná realitní agentura.

Projekt podporují státní instituce a nadace, mimo jiné Úřad vlády ČR.

Díky účasti v projektu můžete získat pozitivní PR, spojené se značkou férového pronajímatele, čímž přispějete ke kultivaci trhu s bydlením v ČR a potažmo i celé společnosti. Umožníte zvýšit perspektivy lidí ohrožených sociálním vyloučením, včetně jejich dětí, které by bez Vaší pomoci vyrůstaly v nevhodném prostředí segregovaných lokalit a ubytoven. Budete překvapeni, jak pozitivně tito lidé využívají nabídnutých šancí.

Pojďte se s námi podílet na vytváření tohoto inovativního modelu, který lidem s omezenými možnostmi na trhu s nájemními byty nabídne portfolio ubytovatelů, ochotných poskytnout férové bydlení. Tímto krokem můžete podpořit společenskou integraci a možnost osobního rozvoje v prostředí, které je standardní pro většinu společnosti. Model bude možné rozvíjet i po ukončení projektu. Příklady dobré praxe budou díky Vám sloužit jako motivace pro zapojování dalších zájemců.

Naše garance

Máte obavu, že nájemníci z řad klientů projektu nebudou dostatečně a odpovědně spolupracovat? Bojíte se nepříjemných situací? Nebojte se!
R-Mosty garantují:

V případě, že s námi navážete spolupráci, máte možnost od ní kdykoliv odstoupit.

Pokud klienti nebudou splňovat Vaše požadavky, můžete je naším prostřednictvím odmítnout a pronájem neposkytnout.

Do projektu zapojíme jen spolehlivé klienty, se kterými spolupracujeme delší dobu. S jejich souhlasem Vám můžeme poskytnou informace o jejich spolehlivosti.

Klienti vstupující do projektu jsou vázáni smlouvou, která je zavazuje k součinnosti s organizací R-Mosty i s majitelem nemovitosti.

[KE STAŽENÍ ZDE]

V rámci projektu poskytneme právní servis související s uzavřením nájemní smlouvy, čímž šetříme Váš čas stejně jako jakákoliv realitní agentura.

Klientům asistujeme při získávání vstupní investice – částky potřebné ke složení kauce a prvního nájmu. Máme zkušenosti se zprostředkováváním zdrojů, které jsou určeny k podpoře plnohodnotného bydlení, jako jsou dary nadací nebo dávky úřadu práce. Klienty vedeme i k využití vlastních naspořených prostředků.

Klientům poskytujeme pravidelné odborné sociálně-právní poradenství, díky kterému se zlepšuje jeich socioekonomická i psychosociální situace.

Ctíme ceny v místě a čase obvyklé. Po majitelích nepožadujeme, aby pro klienty projektu uměle snižovali nájemné. V souladu s platnými zákony můžeme zajistit zažádání o takzvaný institut zvláštního příjemce, který umožňuje zasílání plateb nájemného od zaměstnavatele nebo z úřadu práce přímo na Váš účet.

V případě porušování nájemní smlouvy ze strany klientů nabízíme asistenci při ukončení spolupráce.

V případě zájmu Vám v souvislosti s Vaší účastí v projektu poskytneme pozitivní PR. Do budoucna plánujeme pronajímatelům udělovat certifikát „Férový pronajímatel“. Můžete být mezi prvními, kteří jej obdrží!