Ethnic Friendly Housing

Nabídka pro majitele nemovitostí, kteří nechtějí diskriminovat.

Facebooková stránka Ethnic Friendly Housing Mosty
Šance na férové bydlení realizuje nezisková organizace R-Mosty, která už od roku 1992 poskytuje profesionální pomoc lidem ohroženým sociálním vyloučením v ČR.ČTĚTE VÍCE O PROJEKTU

Bydlení především: Příklad dobré praxe

07. 04. 2016

Principy ubytovávání Romů a dalších osob ohrožených sociálním vyloučením jsme si vyzkoušeli již v rámci projektu Bydlení především v roce 2015. Z něj uvádíme jeden příklad dobré praxe, ve kterém byla navázána spolupráce s pronajímatelem a naší romskou klientkou.

Klientka HM nastoupila se svými dvěma nezletilými dětmi do našeho azylového domu v dubnu 2015, kdy byla nucena opustit svůj domov v důsledku domácího násilí. Azylový dům poskytl HM bezpečné přístřeší, nutné k zajištění jejích základních potřeb. Naše pracovnice spolupracovaly s klientkou na zajištění standardního bydlení. Opakovaně přitom narážely na problém diskriminace ze strany pronajímatelů. Díky bezproblémovému pobytu klientky v našem azylovém domě byla HM zařazena do našeho programu a podařilo se najít pronajímatele, který neměl s jejím romským původem problém.

R-Mosty pomohly klientce se zajištěním financí na složení kauce a prvního nájemného, které si klientka později odpracovala na dohodu o provedení práce. Správce bytového domu, ležícího v rezidenční čtvrti na okraji Prahy, pan Ivan Strážnický, který klientku do nájemního vztahu přijal, dnes, po pětiměsíční zkušenosti s naším projektem, hodnotí spolupráci pozitivně. Roli organizace R-Mosty vidí pan Strážnický jako výhodu, protože díky jejímu doporučení a asistenci může majitel nemovitosti získat spolehlivé nájemníky.

Paní HM i se svými dětmi obývá byt 2+kk a v nájemním vztahu s ní nejsou žádné problémy. Platby nájemného přicházejí včas a podmínky smlouvy jsou k oboustranné spokojenosti dodržovány. Nevidíme důvod, proč bychom romské nájemníky neměli ubytovávat. Je zřejmé, že umí dodržovat pravidla, která platí pro všechny.“

Zpět na: