Ethnic Friendly Housing

Nabídka pro majitele nemovitostí, kteří nechtějí diskriminovat.

Facebooková stránka Ethnic Friendly Housing Mosty
Šance na férové bydlení realizuje nezisková organizace R-Mosty, která už od roku 1992 poskytuje profesionální pomoc lidem ohroženým sociálním vyloučením v ČR.ČTĚTE VÍCE O PROJEKTU
Projekt Ethnic Friendly Housing navazuje na naši dlouhodobou snahu o zlepšení podmínek na trhu s bydlením pro lidi, kteří jsou diskriminováni na základě svého etnického původu nebo jiných předsudků. Jde zejména o romské rodiny, matky samoživitelky a další osoby v obtížných situacích.

Chceme zprostředkovat šance na férové bydlení lidem, kteří přes svou složitou životní situaci neztratili odhodlání a schopnosti potřebné k důstojnému a odpovědnému životu. Chceme rovněž využít potenciál, který je v naší společnosti, a přispět k tomu, aby byly překonány bariéry strachu a předsudků mezi majiteli a pronajímateli bytů a domů na straně jedné a jejich možnými nájemci z řad našich klientů na straně druhé.

Kvalitní a dostupné bydlení, navázané v případě potřeby na profesionální sociální služby, je jedním z předpokladů lepšího soužití a života nás všech. Projekt Ethnic Friendly Housing můžete pronájmem své nemovitosti podpořit i Vy. Kromě pravidelného příjmu v podobě nájemného získáte i možnost osobně přispět k omezování diskriminace a předsudků, které ve společnosti existují.

V rámci projektu zajišťujeme:

Vytvoření platformy Ethnic Friendly majitelů bytů, kteří se nebojí dát svůj byt do pronájmu romským rodinám nebo matkám samoživitelkám a osobám ohroženým sociálním vyloučením.

Zprostředkování kontaktů mezi pronajímateli a klienty, domluvu spolupráce a podmínek bydlení.

Administrativní, právní a komunikační podporu.

Pravidelnou asistenci v rámci sociálních služeb R-Mostů – kontrolu plnění závazků (plateb nájemného, bezproblémového občanského soužití v místě, zachování kvality nemovitosti v rámci běžného opotřebení atd.)

JAK PROBÍHÁ SPOLUPRÁCE

Jak probíhá spolupráce, jste-li majitel nebo majitelka bytu?

Jako majitel bytu nebo domu zareagujete na naši nabídku a ozvete se nám prostřednictvím kontaktního formuláře nebo telefonu.

Domluvíme si společnou schůzku, abychom Vám osobně vysvětlili principy projektu a navrhli klienty našich služeb, kteří hledají bydlení.

Zprostředkujeme setkání mezi Vámi a nájemci a nastavíme parametry nájemní smlouvy. Právní servis je samozřejmou součástí projektu.

Zajistíme s klienty plnění v podobě kauce a platby prvního nájemného.

Po nastěhování zajistíme pravidelnou odbornou asistenci v rámci sociálních služeb R-Mostů – asistenci při plnění finančních závazků (zejména platby nájemného a dalších pravidelných poplatků), podporu bezproblémového občanského soužití v místě, dohled na plnění smlouvy ze strany klientů, kontrolu zachování kvality nemovitosti v rámci běžného opotřebení nebo výpomoc klientům v zájmu udržitelnosti uspokojivé situace – pomoc v oblasti zaměstnanosti, školní úspěšnosti dětí a dalších potřeb. Zajistíme také asistenci v případě ukončení spolupráce.