VIZE

Naší vizí je spoluvytvářet rovný trh s bydlením, kde není místo pro diskriminaci romských rodin nebo maminek samoživitelek. O změny se snažíme na osobní i lokální úrovni.

MISE

Posláním projektu Férové bydlení je propojit majitele bytů s nájemníky, kteří jsou dlouhodobě znevýhodněni při hledání nájemního bydlení. Naše práce dokáže okamžitě změnit lidem život k lepšímu. Uvěří, že všechno je možné a sny o bydlení se skutečně plní!

HODNOTY

V projektu Férové bydlení věříme tomu, co děláme a jakou přidanou hodnotu klientům přinášíme. Naše přesvědčení se stalo základem naší filozofie, která si pevně stojí za čtveřici hodnot, díky nimž máte jistotu, že jsme pro vás zodpovědným partnerem

Týmová spolupráce

Věříme, že společně dokážeme víc, než každý sám. Vytváříme kreativní prostředí pro nové plány a myšlenky. Umíme spolu mluvit i pozorně naslouchat odlišným názorům

Respekt

majitelům bytů i nájemníkům se chováme partnersky a s úctou. Respektujeme naše klienty, ale také nastavujeme jasné hranice.

Pochopení a nadhled

Každý z nás udělal v životě nějakou chybu. Místo poučování nasloucháme a hledáme společnou cestu. Osud každého zájemce o bydlení je jiný, proto vždy hodnotíme a pracujeme individuálně. 

Otevřená komunikace

Budujeme důvěru mezi majiteli bytů a nájemníky, proto vyžadujeme kompletní a pravdivé informace. Informování o negativních zkutečnostech je složité, každopádně je nutné.

Projekt můžete pronájmem své nemovitosti podpořit i Vy. Vážíme si Vaší důvěry ve Férové bydlení.

Kromě pravidelného příjmu, v podobě nájemného, získáte i možnost osobně přispět k omezování diskriminace a předsudků, které ve společnosti existují.
Chceme zprostředkovat šance na férové bydlení lidem, kteří přes svou složitou životní situaci neztratili odhodlání a schopnosti potřebné k důstojnému a odpovědnému životu.
Chceme rovněž využít potenciál, který je v naší společnosti, a přispět k tomu, aby byly překonány bariéry strachu a předsudků mezi majiteli bytů na straně jedné a potencionálnímu nájemci z řad našich klientů na straně druhé.

Po uzavření nájemní smlouvy:

  • zařídíme přepis energií
  • upomínáme nájemníka při pozdní platbě
  • kontrolujeme stav bytu dvakrát ročně
  • komunikujeme s nájemníkem minimálně jednou za měsíc
  • zajistíme drobné opravy v bytě
  • zajistíme právní a mediační asistenci
  • pomůžeme při řešení sporů se sousedy
  • přispějeme k vrácení bytu v původním stavu
  • při odchodu nájemníka doporučíme nového

Poskytujeme servis nejen při sjednávání nájemní smlouvy, ale také v průběhu jejího plnění.

Projekt podporují státní instituce a nadace, mimo jiné Úřad vlády ČR.

>