Rovné šance na trhu s bydlením a férovost pro všechny.

Sociální realitní agentura je realizována neziskovou organizací R-Mosty z.s., Blahoslavova 230/4, 130 00 Praha 3, která je současně i dlouhodobým poskytovatelem sociálních služeb.
Nájem bytu je zprostředkován v rámci projektu Férové bydlení, který je zaměřený na podporu znevýhodněných osob na trhu s bydlením, a který je hrazen z dotačního titulu Rady vlády pro záležitosti romské menšiny z programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce pro rok 2019. Tím je dán komunitní charakter projektu, který kloubí u nás inovativní a originální metody získávání příležitostí férového bydlení.
Vyhledáváme majitelé bytů ochotné pronajmout svou nemovitost lidem, kteří nemají šanci na běžném trhu s bydlením získat férový nájem.
R-Mosty z.s. se zaměřují především na Romy a jiné znevýhodněné skupiny (především matky samoživitelky).
Majitelům bytů jsou poskytovány nadstandardní realitní služby a komunikační podpora.
Pracovníci projektu svou činností poskytují garance snížení rizika při pronajímání bytů ve vlastnictví soukromých majitelů. Jde zejména o snížení obav z neplacení nájemného, znehodnocení bytu, nedodržování domovního řádu a to zejména:

  • Garance finanční – nájemníci v bytech ve vlastnictví soukromých majitelů budou mít dostatečné zdroje na úhradu plateb spojených s užíváním bytu (dávky státní sociální pomoci). Možnost transferu dávek přímo k pronajímatelům, institut „náhradního příjemce“.
  • Garance v oblasti sociální práce a sociálních služeb – zvýšování kompetencí nájemníků, např. finanční gramotnost, oddlužování apod. Podpora při řešení sociálních či sociálně-právních problémů.

Nájemní smlouvy se uzavírají minimálně na jeden rok s možností prodloužení. Nájemník po podpisu nájemní smlouvy uzavírá roční Smlouvu o vstupu do projektu Férové bydlení. Tato smlouva ho zavazuje k pravidelné spolupráci s komunitními a sociálními pracovníky R-Mostů z.s.
Cílem sociální realitní agentury je, aby nájemce zůstal v bytě i po ukončení podpory.

Projekt Férové bydlení můžete pronájmem své nemovitosti podpořit i Vy.

Kromě pravidelného příjmu, v podobě nájemného, získáte i možnost osobně přispět k omezování diskriminace a předsudků, které ve společnosti existují.
Chceme zprostředkovat šance na férové bydlení lidem, kteří přes svou složitou životní situaci neztratili odhodlání a schopnosti potřebné k důstojnému a odpovědnému životu.
Chceme rovněž využít potenciál, který je v naší společnosti, a přispět k tomu, aby byly překonány bariéry strachu a předsudků mezi majiteli bytů na straně jedné a potencionálnímu nájemci z řad našich klientů na straně druhé.

Poskytujeme servis nejen při sjednávání nájemní smlouvy, ale také v průběhu jejího plnění.

Projekt podporují státní instituce a nadace, mimo jiné Úřad vlády ČR.